Court jurisprudences

VII SA/Wa 940/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096242 - postanowienie z dnia 12 listopada 2020 r.

VII U 772/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3160123 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1173/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152464 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1403/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157387 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1513/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157209 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1599/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162073 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1695/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162115 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1696/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162091 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1699/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162238 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2070/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167079 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2106/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167057 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 968/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152476 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 969/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152359 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 970/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152506 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 971/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152299 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

VI U 1244/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3162975 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1061/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167138 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V SA/Wa 280/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173881 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V SA/Wa 405/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152451 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V SA/Wa 406/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152374 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V SA/Wa 440/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162158 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V SA/Wa 454/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173900 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V SA/Wa 476/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173876 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V SA/Wa 510/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124660 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V SA/Wa 621/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173812 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

V Ua 31/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101606 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

New X GC 141/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3183590 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

New XII C 2129/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3183696 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

XI Ka 632/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3167754 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

XIV C 987/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101461 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

XVII AmE 146/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3154170 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

XVII AmE 147/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3157895 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

XVII AmE 157/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3157890 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

XXIV C 781/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3097130 - wyrok z dnia 12 listopada 2020 r.

28046/05, TKACHENKO v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

28106/10, KAYA v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

37333/17, MARIĆ v. CHORWACJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 listopada 2020 r.

37866/18, UZUN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 listopada 2020 r.

45975/12, İMREK v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

57575/14, DAN v. MOŁDAWIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

61264/17, LEONIENĖ v. LITWA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

61836/17, K.O'S. v. IRLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 listopada 2020 r.

61872/17, W.M. v. IRLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 listopada 2020 r.

62007/17, L.F. v. IRLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 listopada 2020 r.

65993/16, SARAN v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I ACa 410/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 3165449 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I ACa 414/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3150093 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I ACa 712/19, Moc dowodowa. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3154103 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I AGa 133/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3150137 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I C 108/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 3148967 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

New I C 298/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olecku

LEX nr 3184119 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I C 321/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3101584 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I C 423/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3114843 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I C 4327/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

LEX nr 3171036 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I C 450/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3106318 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I C 467/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 3113134 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I C 580/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3114846 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I Ca 119/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku

LEX nr 3171046 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I CO 118/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077107 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

I CZ 58/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3077033 - postanowienie z dnia 10 listopada 2020 r.

I FSK 1043/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162074 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.

I FSK 142/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152339 - wyrok z dnia 10 listopada 2020 r.