Court jurisprudences

I OSK 2406/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604331 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

VI SA/Wa 2233/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604332 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r.

II SAB/Wa 114/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604330 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

I OSK 2256/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604318 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

III SA/Po 947/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604337 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 2569/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604335 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Lu 477/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2604325 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Kr 781/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604324 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

VI SA/Wa 1396/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604322 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I OSK 1260/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604314 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

VI SA/Wa 2242/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604299 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

I SA/Wa 827/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604311 - wyrok z dnia 24 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 762/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604306 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 834/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604308 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Po 946/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604307 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I OW 82/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604295 - postanowienie z dnia 2 sierpnia 2018 r.

I FSK 1636/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604315 - wyrok z dnia 4 września 2018 r.

II FSK 2189/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604312 - wyrok z dnia 31 lipca 2018 r.

II OSK 2213/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604301 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

III UK 54/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604283 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

I UK 463/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604276 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r.

IV CSK 286/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604281 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

IV CSK 289/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604282 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

IV CSK 290/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604280 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II CSK 378/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604275 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

I UK 492/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604272 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

I UK 500/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604277 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

III KK 444/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604271 - postanowienie z dnia 7 lutego 2018 r.

II CSK 714/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2604279 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

IV CSK 267/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604270 - postanowienie z dnia 4 stycznia 2019 r.

IV CSK 288/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604269 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II UK 562/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604274 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r.

V CNP 34/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604268 - postanowienie z dnia 27 grudnia 2018 r.

IV CSK 284/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604278 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V CNP 30/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604266 - postanowienie z dnia 27 grudnia 2018 r.

I UK 497/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604265 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

III KK 540/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2604264 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II CNP 58/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604263 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV CSK 283/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604261 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II CSK 377/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604260 - postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r.

IV CSK 292/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604259 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

III C 1474/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2604257 - wyrok z dnia 14 marca 2017 r.

I GSK 2020/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604251 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

III SA/Lu 437/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2604248 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

I SA/Bd 567/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2604247 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I FSK 1838/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604246 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

II GSK 817/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604245 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

I SAB/Lu 8/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2604243 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I GSK 840/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604244 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

II SA/Kr 1020/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604253 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

VII SA/Wa 1648/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604242 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.