Court jurisprudences

II FSK 629/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601633 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

I GSK 222/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601630 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II GSK 1084/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601629 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Bd 481/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2601631 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I FSK 1231/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601627 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I SA/Wa 2280/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601626 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

II SA/Bd 484/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2601623 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

III SA/Wa 125/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601625 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

I OSK 2561/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601638 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

II SA/Gl 441/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601624 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

II FSK 290/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/4/46 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I OW 94/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601651 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

III SA/Wa 2198/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601613 - wyrok z dnia 12 października 2018 r.

III SA/Wa 23/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601617 - wyrok z dnia 15 października 2018 r.

I SA/Wr 804/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2601616 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Gl 613/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601614 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

IV SAB/Gl 144/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601612 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II GSK 2488/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601611 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Bd 724/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2601619 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

VII SA/Wa 86/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601610 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

III SA/Wa 3972/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601618 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

I GSK 901/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601646 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II GSK 2553/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601645 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

II SA/Bd 778/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2601644 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Ke 514/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2601643 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

I SA/Wr 594/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2601642 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Wa 178/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601641 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I OSK 2686/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601635 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I GSK 826/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601634 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

I OSK 2550/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601640 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I GSK 2777/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601648 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

II OSK 2636/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601620 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

I OSK 16/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601609 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wr 628/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2601593 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

IV SA/Gl 219/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601639 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

I OSK 2804/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601592 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Kr 659/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2601588 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

III SA/Wa 4299/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601590 - wyrok z dnia 1 października 2018 r.

I OSK 2580/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601587 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

II FSK 1552/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601584 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

I SA/Kr 543/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2601585 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I GSK 1064/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601581 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

II OSK 179/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601582 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

II FSK 640/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601579 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

VI SA/Wa 1385/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601580 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

II OSK 2021/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601578 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

II GSK 701/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601577 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

I GSK 597/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601607 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

I SA/Bd 270/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2601608 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I SA/Kr 589/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2601600 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

I OSK 846/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601602 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2442/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601595 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

I OSK 1701/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601594 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I OSK 2470/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601604 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II GSK 5279/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601576 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II OSK 226/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601575 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

III SAB/Wa 25/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601605 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

III SA/Wa 4271/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601599 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II GSK 2988/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601603 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

VI SA/Wa 861/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2601574 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Lu 280/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2601601 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

II OSK 2312/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601596 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

II GSK 2486/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601572 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

I GSK 1059/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601568 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

I OSK 1249/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601571 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I SA/Wr 667/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2601570 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II GSK 840/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601565 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Kr 643/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2601569 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

I OSK 2646/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601567 - postanowienie z dnia 19 września 2018 r.

IV Ka 491/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2601558 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II K 1213/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2601563 - wyrok z dnia 21 maja 2018 r.

IV Ka 566/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2601556 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

IV Ka 523/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2601557 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.