Court jurisprudences

IV SAB/Wr 165/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2604137 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

VII SA/Wa 236/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604144 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

II OSK 185/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604143 - wyrok z dnia 13 września 2018 r.

V SA/Wa 569/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604142 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

IV SA/Po 715/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604140 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Wr 56/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2604141 - postanowienie z dnia 15 października 2018 r.

VI SA/Wa 935/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604120 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I OSK 2627/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604139 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SAB/Sz 118/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604118 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Po 772/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604104 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

I GSK 1806/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604119 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

III SA/Lu 237/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2604116 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

I FSK 2085/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604117 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

VIII SA/Wa 472/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604103 - wyrok z dnia 24 października 2018 r.

II SA/Gd 444/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2604101 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

III SA/Gd 414/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2604100 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

VII SA/Wa 333/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604098 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

III SA/Lu 442/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2604099 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

VII SA/Wa 307/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604115 - wyrok z dnia 5 października 2018 r.

I SA/Lu 383/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2604113 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SAB/Bd 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2604114 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I FSK 1904/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604110 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

I OSK 675/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604111 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I FSK 1907/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604108 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

II SA/Ke 530/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2604097 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Bd 356/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2604107 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Po 77/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604106 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 633/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604105 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I OSK 2591/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604096 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III SA/Wa 10/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2604095 - wyrok z dnia 26 października 2018 r.

I FSK 1436/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604094 - wyrok z dnia 30 października 2018 r.

V KK 400/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604060 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II KZ 38/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604062 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

V KK 536/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604058 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

I UK 293/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604066 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

I PK 204/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2019/7/86 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

III CZP 17/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604061 - postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

V KK 349/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604057 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

V CSK 432/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604056 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2018 r.

II UK 564/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604052 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV CSK 291/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604045 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

IV KK 321/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604044 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II CSK 362/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604051 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

III KK 92/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604048 - postanowienie z dnia 7 stycznia 2019 r.

V KK 416/18, Dopuszczalność skargi kasacyjnej - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604046 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II UK 341/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604041 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

IV KK 584/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604042 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II DSI 9/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604036 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r.

II CSK 369/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604035 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II CSK 363/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604032 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V Ka 611/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2604031 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

III KK 529/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604040 - postanowienie z dnia 7 stycznia 2019 r.

IV KK 678/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604039 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

II CSK 336/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2604038 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

V Ka 530/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2604030 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

V Ka 561/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2604026 - wyrok z dnia 25 października 2018 r.

V Ka 522/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2604029 - wyrok z dnia 15 października 2018 r.

V Ka 483/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2604025 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

V Ka 589/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2604028 - wyrok z dnia 26 listopada 2018 r.

VI U 450/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2604023 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

VIII Pa 138/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2604027 - wyrok z dnia 21 czerwca 2018 r.

VIII U 901/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2604022 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

VIII U 494/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2604021 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II SA/Po 602/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604019 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

I OSK 2189/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604017 - wyrok z dnia 14 listopada 2018 r.

II SA/Sz 881/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604013 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

I SA/Ol 662/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2604007 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r.