Court jurisprudences

III SA/Po 69/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2619122 - postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r.

I SA/Łd 594/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2619141 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

I GSK 877/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619133 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

I GSK 1138/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619118 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

III SA/Lu 345/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619131 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

III SA/Po 66/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2619120 - postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r.

I SA/Ol 628/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2619113 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

II GSK 1101/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619112 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2018 r.

I GSK 845/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619085 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

II SA/Op 488/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2619082 - wyrok z dnia 22 stycznia 2019 r.

I GSK 2463/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619086 - wyrok z dnia 3 grudnia 2018 r.

I SA/Po 986/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2619081 - postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r.

I GSK 860/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619080 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

III SA/Gd 77/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2619079 - postanowienie z dnia 8 lutego 2019 r.

II SA/Łd 903/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2619110 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

IV SA/Po 1158/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2619109 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r.

I GSK 1051/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619104 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

I SA/Kr 641/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2619078 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II GSK 4627/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619089 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

II GZ 470/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619087 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

II FSK 78/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619107 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r.

II FSK 3395/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619097 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

I OSK 231/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619106 - postanowienie z dnia 12 lutego 2019 r.

I OPP 126/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619093 - postanowienie z dnia 12 lutego 2019 r.

IV SA/Po 83/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2619091 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r.

I GSK 2083/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619066 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

II FSK 3392/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619074 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II SA/Po 1016/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2619067 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II GZ 468/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619065 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I GZ 8/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619064 - postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r.

I GZ 454/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619063 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r.

II FZ 740/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619056 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2018 r.

II GSK 3446/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619053 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II GW 40/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619050 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

II SA/Bd 787/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2619044 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2019 r.

II SAB/Sz 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2619043 - postanowienie z dnia 11 lutego 2019 r.