48876/08, Wolność wyrażania opinii. Zakaz płatnej emisji spotu telewizyjnego uznanego za polityczny., ANIMAL DEFENDERS... - OpenLEX

48876/08, Wolność wyrażania opinii. Zakaz płatnej emisji spotu telewizyjnego uznanego za polityczny., ANIMAL DEFENDERS INTERNATIONAL v. WIELKA BRYTANIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 kwietnia 2013 r. 48876/08 Wolność wyrażania opinii. Zakaz płatnej emisji spotu telewizyjnego uznanego za polityczny.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.