Court jurisprudences

II GSK 5542/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616472 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

I GSK 2104/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616468 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II FZ 738/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616469 - postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.

I GSK 2199/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616454 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

I GSK 3191/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616446 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

II FSK 243/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616455 - postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.

II SA/Kr 1416/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616445 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

I OSK 277/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616443 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

VI SA/Wa 2108/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2616406 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

I ACa 444/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2617096 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

I GSK 1046/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616432 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

II SA/Ol 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2616402 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r.

I GZ 458/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616430 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r.

II SA/Gd 863/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2616426 - postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r.

II OSK 2568/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616424 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II SA/Łd 953/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2616420 - wyrok z dnia 23 stycznia 2019 r.

II GSK 4477/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616417 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

II FSK 3479/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616415 - wyrok z dnia 6 grudnia 2018 r.

I SA/Op 407/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2616416 - postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r.

II SA/Sz 1342/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2616413 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

II FSK 3480/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616411 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

I GSK 938/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616377 - wyrok z dnia 7 grudnia 2018 r.

II SA/Sz 943/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2616375 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

13255/07, GEORGIA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r.

II OSK 3180/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616368 - wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r.

II SA/Sz 32/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2616371 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

II SAB/Lu 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2616362 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r.

II FSK 799/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616360 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.