Court jurisprudences

I C 259/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2620658 - wyrok z dnia 25 stycznia 2019 r.

II K 567/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2620652 - wyrok z dnia 5 grudnia 2018 r.

I ACa 634/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 2615230 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.

II OSK 3214/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2620362 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2018 r.

III SA/Lu 617/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2620359 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

I ACa 795/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 2615229 - wyrok z dnia 9 sierpnia 2018 r.

I OSK 711/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2620351 - wyrok z dnia 26 stycznia 2018 r.

II KK 74/18, „Rażące” naruszenie prawa. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2618467 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

I DO 16/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2617327 - postanowienie z dnia 7 lutego 2019 r.

II KK 469/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2616192 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r.

V KK 2/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2615135 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r.

VIII Pa 48/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2618160 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

III Ca 1095/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2609510 - postanowienie z dnia 14 listopada 2018 r.

II SA/Kr 849/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616444 - wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r.

VII SA/Wa 437/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2613683 - wyrok z dnia 15 listopada 2018 r.

II K 726/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie

LEX nr 2613472 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

51544/15, SKORIĆ I INNI v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.

44657/14, BOGOVIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.

26268/16, GRZYWNOWICZ v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 lutego 2019 r.

44759/14, BECKERS v. BELGIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 lutego 2019 r.

43258/07, POPESCU v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 lutego 2019 r.

16115/13, MARGARETIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.

33667/05, SAYGILI I BILGIÇ v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.

19652/11, RUSTEMI v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 lutego 2019 r.

46286/09, BIRAGHI I INNI v. WŁOCHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.

36488/08, TAMER TANRIKULU v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.

10387/17, BARAN I INNI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 6 lutego 2019 r.

21979/04, MAKEDON v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.

34552/17, ILIĆ v. SERBIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 30 stycznia 2019 r.

57016/15, KWITOWSKI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 października 2018 r.

24721/16, I.W. v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 26 czerwca 2018 r.

IV CZ 84/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2620295 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r.

III BP 4/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2620299 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.

III KK 498/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2620298 - postanowienie z dnia 14 lutego 2019 r.

III KO 151/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2620297 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r.