Court jurisprudences

1729/16, PAVĂL v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 stycznia 2019 r.

22134/11, SARI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 grudnia 2018 r.

31039/13, DOLNA v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 31 stycznia 2019 r.

54047/14, DURAY v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 stycznia 2019 r.

65283/10, BUŞU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 stycznia 2019 r.

48348/10, AYDIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 stycznia 2019 r.

70769/11, GÜLLÜ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 stycznia 2019 r.

16506/16, MIHUȚ v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 stycznia 2019 r.

49651/16, NEAGU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 stycznia 2019 r.

1114/08, YUNAK v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 stycznia 2019 r.

32009/11, ÜNLÜ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 stycznia 2019 r.

23396/10, BOZKAYA v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 stycznia 2019 r.

8142/15, CODOI v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 stycznia 2019 r.

9126/13, ROMILA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 stycznia 2019 r.

36303/10, C. v. MACEDONIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 grudnia 2018 r.

49045/14, BALÁZS v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 17 stycznia 2019 r.

29028/09, ÖZEL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 stycznia 2019 r.

28404/17, PORTELLI v. MALTA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 stycznia 2019 r.

63129/15, ELÇİ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 29 stycznia 2019 r.

51512/08, TAŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 stycznia 2019 r.

51508/08, TAŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 stycznia 2019 r.

53257/12, LVOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 grudnia 2018 r.

48292/11, YAMAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 stycznia 2019 r.