Court jurisprudences

I FSK 555/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637679 - wyrok z dnia 12 lutego 2019 r.

III SA/Łd 180/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2637686 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II OSK 1144/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637663 - wyrok z dnia 14 marca 2019 r.

II SA/Wa 17/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2637684 - postanowienie z dnia 18 lutego 2019 r.

II GSK 5522/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637476 - wyrok z dnia 7 lutego 2019 r.

I SA/Gd 816/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2637471 - postanowienie z dnia 21 marca 2019 r.

II SA/Ol 64/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2637466 - postanowienie z dnia 25 marca 2019 r.

II SA/Lu 78/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2637500 - postanowienie z dnia 20 marca 2019 r.

III SA/Kr 78/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2637484 - postanowienie z dnia 25 marca 2019 r.

III SA/Łd 405/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2637473 - postanowienie z dnia 21 marca 2019 r.

III SA/Kr 75/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2637652 - postanowienie z dnia 26 marca 2019 r.

I GSK 2123/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637627 - postanowienie z dnia 28 lutego 2019 r.

II FSK 205/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637617 - wyrok z dnia 16 stycznia 2019 r.

II OSK 1875/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637623 - wyrok z dnia 14 marca 2019 r.

II OW 237/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637648 - postanowienie z dnia 14 marca 2019 r.

I GSK 2387/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637608 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

II FSK 545/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637595 - wyrok z dnia 5 lutego 2019 r.

I OSK 2880/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637638 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Kr 1631/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2637634 - postanowienie z dnia 22 lutego 2019 r.

I OZ 311/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637614 - postanowienie z dnia 21 marca 2019 r.

II OW 11/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637585 - postanowienie z dnia 19 marca 2019 r.

II SA/Po 143/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2637593 - postanowienie z dnia 21 marca 2019 r.

II OW 5/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637579 - postanowienie z dnia 19 marca 2019 r.

I OSK 1018/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2637560 - wyrok z dnia 15 marca 2018 r.

IV KS 5/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2637526 - postanowienie z dnia 19 marca 2019 r.

I KK 6/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2637518 - postanowienie z dnia 24 października 2018 r.

II DO 3/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2638110 - postanowienie z dnia 19 marca 2019 r.

I UK 106/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2638102 - postanowienie z dnia 26 marca 2019 r.

I NO 6/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2638097 - postanowienie z dnia 11 marca 2019 r.

I NO 11/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2638095 - postanowienie z dnia 11 marca 2019 r.

I DO 6/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2638100 - postanowienie z dnia 19 marca 2019 r.

I UK 107/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2638096 - postanowienie z dnia 26 marca 2019 r.

VIII C 404/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2638020 - wyrok z dnia 10 lipca 2018 r.

IV U 4/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2638014 - wyrok z dnia 28 lutego 2019 r.

X C 940/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 2638021 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

IV U 1438/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2638018 - wyrok z dnia 7 marca 2019 r.

IV Ua 2/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2638017 - wyrok z dnia 19 lutego 2019 r.

IV U 1114/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2638016 - wyrok z dnia 7 marca 2019 r.

VI Ka 893/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2638002 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

IV U 1168/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2638015 - wyrok z dnia 28 lutego 2019 r.

VI Ka 872/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2638003 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

VI Ka 706/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2638001 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

II K 393/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 2638000 - wyrok z dnia 28 stycznia 2019 r.

II K 244/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 2637999 - wyrok z dnia 1 października 2018 r.

II K 278/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 2637998 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

VIII Gz 22/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2637997 - postanowienie z dnia 28 lutego 2019 r.