Court jurisprudences

V CSK 287/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147360 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII Ga 320/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3147602 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

New VIII GC 1324/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3184144 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII GC 3264/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3160183 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 708/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097993 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 732/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094955 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII SAB/Wa 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3114230 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII U 2052/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107753 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII U 2317/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107740 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII U 43/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3118277 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII U 959/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3101440 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VII P 527/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3101530 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 2797/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097999 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 543/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3104035 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 832/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124632 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 860/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124618 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 980/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086111 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VII W 359/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 3149662 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1047/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157378 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1104/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124795 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1341/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162184 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1349/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157337 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1388/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157303 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1508/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180770 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1681/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157403 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1921/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167043 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 582/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116480 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V KO 95/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151023 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V P 19/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3164438 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1089/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124712 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1275/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173830 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1347/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173816 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1355/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157235 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1671/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173868 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1857/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173825 - postanowienie z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 606/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173948 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 635/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173808 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 647/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173965 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 648/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173879 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V SA/Wa 722/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162187 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

V U 308/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3153261 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XI GC 730/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3104064 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XI Ka 627/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3167760 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XIV C 653/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101454 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XIV U 1040/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115734 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XIV U 1060/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115720 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XVII AmE 28/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3127297 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

XXIV C 2329/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3112607 - wyrok z dnia 25 listopada 2020 r.

2882/05, KARAGÖZ v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

2984/05, BAŞARAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

36493/17, ŞIK v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

41760/09, KAPLAN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 listopada 2020 r.

45185/17, MKRTCHYAN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 listopada 2020 r.

46458/13, BAYRAM v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

75414/10, KURBAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

77043/12, KOCAMAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I ACa 1194/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3160216 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I ACa 37/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3163016 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I ACa 394/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3147589 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

New I AGa 170/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3184397 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I C 1316/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3163485 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.