Court jurisprudences

I SAB/Wa 396/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2633367 - postanowienie z dnia 14 lutego 2019 r.

I SA/Gd 359/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2633355 - postanowienie z dnia 15 marca 2019 r.

II SA/Po 1094/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2633362 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r.

II FSK 552/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633348 - wyrok z dnia 12 lutego 2019 r.

II FZ 120/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633347 - postanowienie z dnia 15 marca 2019 r.

II GSK 1844/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633343 - wyrok z dnia 15 stycznia 2019 r.

II OZ 27/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633344 - postanowienie z dnia 1 lutego 2019 r.

I SAB/Wa 397/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2633341 - postanowienie z dnia 28 lutego 2019 r.

II SA/Op 391/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2633338 - postanowienie z dnia 5 marca 2019 r.

I FZ 157/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633340 - postanowienie z dnia 18 marca 2019 r.

II FSK 616/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633335 - wyrok z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 2201/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633332 - wyrok z dnia 27 lipca 2018 r.

I SA/Kr 88/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2633328 - postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r.

I SA/Kr 820/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2633323 - postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r.

II FSK 1879/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633319 - wyrok z dnia 5 lipca 2018 r.

I OZ 692/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633314 - postanowienie z dnia 26 lipca 2018 r.

II FSK 79/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633317 - wyrok z dnia 10 lipca 2018 r.

I OZ 693/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633282 - postanowienie z dnia 26 lipca 2018 r.

II SA/Po 536/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2633280 - postanowienie z dnia 30 lipca 2018 r.

I SA/Kr 620/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2633295 - postanowienie z dnia 10 lipca 2018 r.

I OSK 1542/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633306 - wyrok z dnia 27 lipca 2018 r.

II FSK 1844/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2633304 - wyrok z dnia 6 lipca 2018 r.