47039/11, Prawo do życia. Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego.... - OpenLEX

47039/11, Prawo do życia. Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Zezwolenie na stosowanie leków eksperymentalnych, niedopuszczonych do powszechnego obrotu, przez osoby nieuleczalnie chore., HRISTOZOV I INNI v. BUŁGARIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 13 listopada 2012 r. 47039/11 Prawo do życia. Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego. Zezwolenie na stosowanie leków eksperymentalnych, niedopuszczonych do powszechnego obrotu, przez osoby nieuleczalnie chore.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.