Court jurisprudences

VII SA/Wa 1336/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3106553 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 445/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097880 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 805/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151997 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VII SA/Wa 976/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124762 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VII SAB/Wa 240/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097928 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1356/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162229 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1373/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157256 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1642/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162217 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1830/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167233 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1862/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124673 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1886/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167256 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1894/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167171 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 1903/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167317 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2045/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167069 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2108/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167241 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2123/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167064 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 229/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180803 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 868/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157333 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 901/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152147 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

VI U 1995/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3147954 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V KK 33/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3087059 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V KO 117/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082642 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

V Pa 28/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101608 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V SA/Wa 102/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167122 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1169/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167063 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V SA/Wa 258/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173884 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V SA/Wa 411/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173899 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V SA/Wa 428/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173945 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V SA/Wa 477/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173933 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V SA/Wa 478/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173902 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

V SA/Wa 924/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3152125 - postanowienie z dnia 24 listopada 2020 r.

V SA/Wa 934/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173875 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

New X C 851/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3183847 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

XI GC 863/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3118461 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

XI Ka 331/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3171230 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

XI Ka 698/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3160319 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

XI Ka 709/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3171222 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

XI Ka 727/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3171219 - wyrok z dnia 24 listopada 2020 r.

I ACa 1078/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3153294 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I AGz 174/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3101526 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

I C 1049/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3164562 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I C 1580/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3121259 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I C 207/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach

LEX nr 3116018 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I C 261/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach

LEX nr 3184360 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I C 284/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3101653 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I C 3/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 3127174 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I C 356/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3096922 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I C 768/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3105307 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I Ca 319/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3101555 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I Ca 392/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105183 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

New II C 13/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3184463 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

II Ca 1045/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 3148876 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

II FZ 559/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082129 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

II FZ 560/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082100 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

II FZ 561/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082165 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

II FZ 562/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082179 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III K 100/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3184496 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

III K 124/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3101457 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

III KK 333/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082504 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III KO 83/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082526 - zarządzenie z dnia 23 listopada 2020 r.

III RC 215/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu

LEX nr 3105898 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Gl 314/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3097887 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Gl 348/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3089065 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Gl 367/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3089531 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Gl 411/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3089881 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Gl 463/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3106445 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Gl 532/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3116400 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1091/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082991 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1092/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082799 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1164/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3082222 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Łd 406/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082145 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Łd 702/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082174 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Łd 843/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082164 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Łd 844/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082149 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Łd 878/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082176 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Łd 884/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082172 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Wr 328/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3114273 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Wr 411/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3093699 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Wr 458/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3108816 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Wr 467/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3106523 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

III SA/Wr 503/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3109113 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.