Court jurisprudences

I OSK 2513/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653903 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 33/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653904 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II OSK 1469/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653901 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 3179/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653900 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II FZ 615/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653897 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2018 r.

II FPP 36/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653894 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

I FSK 1864/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653895 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

III SA/Wa 2618/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653892 - postanowienie z dnia 21 grudnia 2018 r.

I OSK 1583/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653889 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

II FSK 3262/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653888 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1967/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653884 - postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1561/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653872 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

I FSK 1772/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653882 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

V SA/Wa 433/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653881 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

I FSK 287/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653877 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II FSK 2620/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653878 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II OSK 2834/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653876 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I FSK 1773/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653875 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 665/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653874 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I OSK 1575/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653871 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II FSK 3257/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653867 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1098/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2653866 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

IV SA/Wa 1893/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653865 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

I OSK 2913/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653862 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II FSK 17/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653860 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II OSK 188/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653857 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

II SA/Wa 788/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653859 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II FSK 1778/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653858 - postanowienie z dnia 7 grudnia 2018 r.

VII SAB/Wa 69/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653856 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

I FSK 237/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653855 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

III SA/Wa 85/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653849 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 777/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653854 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II FSK 3587/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653852 - wyrok z dnia 22 listopada 2018 r.

II FPP 37/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653853 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II FSK 3500/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653848 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II FSK 3527/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653847 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

I OSK 2891/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653846 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

I SA/Wa 1829/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653845 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

I SA/Bd 643/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2653840 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II OSK 2709/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653842 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1538/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653841 - postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r.

I SA/Wr 475/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2653839 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2018 r.

VI SA/Wa 937/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653838 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II FSK 1028/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653834 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II FSK 2621/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653832 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II OSK 13/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653833 - wyrok z dnia 28 listopada 2018 r.

II OSK 2911/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653831 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

I OSK 116/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653830 - wyrok z dnia 23 listopada 2018 r.

II OSK 2901/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653829 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II OSK 3143/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653827 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

I FSK 144/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653825 - wyrok z dnia 18 grudnia 2018 r.

II FSK 3206/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653821 - wyrok z dnia 30 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1237/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2653823 - wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.

II OSK 2830/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653822 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.

II FSK 2603/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653820 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II OSK 2406/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653815 - wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.

II FSK 2622/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653819 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II FSK 1329/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2653818 - wyrok z dnia 21 listopada 2018 r.