Court jurisprudences

I SA/Kr 396/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2664539 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 193/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2664523 - postanowienie z dnia 29 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 397/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2664513 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 1145/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2664640 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

IV SA/Gl 18/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2664639 - postanowienie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 229/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2664637 - postanowienie z dnia 26 kwietnia 2019 r.

I SA/Bd 78/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2664636 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Ke 134/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2664632 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 401/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2664631 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 15/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2665034 - postanowienie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 100/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2665030 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 29/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2665509 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Sz 283/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2664516 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2019 r.