Court jurisprudences

I SA/Bd 531/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093263 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 546/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3087554 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 609/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3087539 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 610/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3087542 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1013/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3087524 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1370/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088003 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1441/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3087564 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1461/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3087993 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1470/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3087995 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 278/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3087516 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 320/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3087988 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 955/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3088001 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Op 96/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3086987 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Po 507/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149969 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 571/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3089477 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.

I SA/Sz 492/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3087579 - postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r.