Court jurisprudences

VI SA/Wa 2115/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167178 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2137/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167312 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2232/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173930 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2349/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173831 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

VI U 1009/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3127275 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

V KK 222/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082462 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

V KK 252/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3093101 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

V KK 365/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082422 - postanowienie z dnia 23 listopada 2020 r.

V KK 520/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3082430 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

V W 1378/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3116078 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

XII C 2237/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3115007 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

XII C 712/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3118856 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

XVII AmT 165/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3130531 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

XXV C 2829/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3105957 - wyrok z dnia 23 listopada 2020 r.

I CSK 124/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083005 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

I CSK 137/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082413 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

I CSK 185/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082996 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

New I CSK 92/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083058 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

New II CNP 6/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082519 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

II CSK 151/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083049 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

II CSK 79/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082530 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

III CSK 60/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082486 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

IV CSK 89/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083062 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

V CO 224/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083006 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

V CO 232/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083013 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

V CSK 90/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082459 - postanowienie z dnia 21 listopada 2020 r.

I ACa 1036/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3164496 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I ACa 650/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3160222 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 1088/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3094399 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 1536/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3145149 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 1579/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3116033 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 1706/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093821 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 2818/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3109821 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 312/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej

LEX nr 3105390 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 466/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3115682 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 506/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3101453 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 511/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3171131 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 563/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3171132 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 749/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3148932 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 777/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3115692 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I C 826/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3104065 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I Ca 201/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku

LEX nr 3171049 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I CSK 236/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082646 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

I CSK 259/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081254 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

I CSK 267/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082648 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

I CSK 320/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082488 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

I CSK 4/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082510 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

I CSK 50/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083335 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 161/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114248 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 1751/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152162 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 1945/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151949 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 198/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152139 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 199/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152002 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 200/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152235 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 201/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151938 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 2015/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157317 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 2051/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116474 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FSK 431/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157373 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I FZ 179/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114120 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

I FZ 211/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114153 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

I FZ 221/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3114087 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 228/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157395 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 2548/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152039 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 330/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157361 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 331/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152050 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 352/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152040 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 353/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152134 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 393/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109964 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 535/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152015 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 595/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167243 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 700/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110014 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 745/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109919 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

I GSK 814/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110129 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

II AKa 375/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3112543 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

II Ca 3020/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3154135 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

II CSK 179/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081221 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

II CSK 222/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081256 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

II CSK 229/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082515 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

II CSK 230/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081303 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

II CSK 444/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081291 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

II CSK 53/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081250 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

II CSK 63/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081209 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

II CSK 81/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082439 - postanowienie z dnia 20 listopada 2020 r.

II FSK 1875/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116517 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.

II FSK 1876/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157215 - wyrok z dnia 20 listopada 2020 r.