Court jurisprudences

IV SAB/Wr 387/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3113494 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 388/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3113569 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 391/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3113831 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 392/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3113661 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 397/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3113756 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3113408 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 403/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3113463 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 407/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3113545 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV SAB/Wr 436/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3113409 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV SO/Wr 18/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116349 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

IV U 2624/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3127303 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

IV U 845/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3163466 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

V Ca 1203/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3108461 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

V Ca 1558/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3108457 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

V CO 172/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154305 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V CO 187/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154292 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V CSK 119/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3115554 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V CSK 123/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092580 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V CSK 205/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092597 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V CSK 221/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092583 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V CSK 237/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092552 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V GC 1232/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3164377 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

V GC 515/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3109775 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VII AGa 106/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3163056 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII C 1068/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3105340 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII C 945/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3096937 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII Pz 27/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095470 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 422/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113900 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 637/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097874 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 664/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162131 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 691/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179950 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 703/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151976 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII SA/Wa 911/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113639 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII SAB/Wa 26/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162109 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1156/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3118243 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1310/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3093540 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1329/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107743 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1413/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3103790 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1433/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3103791 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1453/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3101193 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1686/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107747 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1813/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107761 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1898/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107773 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 1911/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3127180 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 2150/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3117936 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 2381/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107759 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 2488/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3105611 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 2489/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3105620 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 271/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107746 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 334/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3120515 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VIII U 4612/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107772 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VII K 982/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3164502 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2269/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151944 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2340/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173769 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

VI SA/Wa 2341/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173778 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V KK 446/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3137849 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V KO 120/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3084208 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V KS 27/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093098 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1672/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173777 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V SA/Wa 1914/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173783 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

V U 104/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101615 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

V U 466/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101613 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

XII C 1420/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3118399 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

XII C 2092/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3107787 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

XIV C 632/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3112575 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

XVII AmE 144/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3154165 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

XXIII Ga 1293/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3115725 - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r.

XXV C 129/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3114835 - wyrok z dnia 30 listopada 2020 r.

I ACa 2/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3147586 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I ACa 652/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3160229 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I C 1179/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 3116027 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I C 126/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3148867 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I C 143/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3127178 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I C 168/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3101611 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I C 1879/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu

LEX nr 3101562 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.

I C 201/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3105202 - wyrok z dnia 27 listopada 2020 r.