43399/13, Prawo do poszanowania życia prywatnego. Zabieg sterylizacji wykonany przez lekarzy przy okazji cesarskiego cięcia, bez wyrażenia świadomej zgody pacjentki na taki zabieg, Y.P. v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 września 2022 r. 43399/13 Prawo do poszanowania życia prywatnego. Zabieg sterylizacji wykonany przez lekarzy przy okazji cesarskiego cięcia, bez wyrażenia świadomej zgody pacjentki na taki zabieg

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.