42907/17, Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Zakaz wydaleń zbiorowych. Odmowa przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową przez polską Służbę Graniczną na przejściach granicznych pomiędzy Polską a Białorusią, A.B. I INNI v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 czerwca 2022 r. 42907/17 Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Zakaz wydaleń zbiorowych. Odmowa przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową przez polską Służbę Graniczną na przejściach granicznych pomiędzy Polską a Białorusią

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.