41683/06, Prawo do wolnych wyborów. Pozbawienie mandatu parlamentarzysty z powodu wystąpienia z partii politycznej, z ramienia której parlamentarzysta ten objął mandat po wyborach parlamentarnych., PAUNOVIĆ I MILIVOJEVIĆ v. SERBIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 maja 2016 r. 41683/06 Prawo do wolnych wyborów. Pozbawienie mandatu parlamentarzysty z powodu wystąpienia z partii politycznej, z ramienia której parlamentarzysta ten objął mandat po wyborach parlamentarnych.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.