39128/05, Wolność wypowiedzi. Odmowa zatrudnienia nauczyciela przez uniwersytet katolicki ze względu heterodoksyjne poglądy.,... - OpenLEX

39128/05, Wolność wypowiedzi. Odmowa zatrudnienia nauczyciela przez uniwersytet katolicki ze względu heterodoksyjne poglądy., VALLAURI v. WŁOCHY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 października 2009 r. 39128/05 Wolność wypowiedzi. Odmowa zatrudnienia nauczyciela przez uniwersytet katolicki ze względu heterodoksyjne poglądy.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.