37138/14, Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji. Stosowanie kontroli niejawnej przez organy... - OpenLEX

37138/14, Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji. Stosowanie kontroli niejawnej przez organy władzy wykonawczej., SZABÓ I VISSY v. WĘGRY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 stycznia 2016 r. 37138/14 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji. Stosowanie kontroli niejawnej przez organy władzy wykonawczej.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.