Court jurisprudences

I OSK 1579/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2765236 - postanowienie z dnia 21 lipca 2017 r.

I OZ 1145/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2765219 - postanowienie z dnia 21 lipca 2017 r.

SK 22/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/3 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I OSK 2343/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2765206 - wyrok z dnia 21 lipca 2017 r.

I OZ 1140/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2765207 - postanowienie z dnia 21 lipca 2017 r.

I OW 96/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2765203 - postanowienie z dnia 21 lipca 2017 r.

Ts 151/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/57 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

XXV C 1215/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2765036 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

VI Ka 593/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2765035 - wyrok z dnia 20 września 2019 r.

I SA/Lu 380/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2765014 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

I SA/Kr 856/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2765013 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

I FSK 816/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2765030 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Bd 716/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2765027 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I SA/Kr 943/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2765028 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

III SA/Wa 530/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2765023 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Kr 1044/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2765026 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 704/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2765017 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II SA/Rz 935/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2765021 - wyrok z dnia 13 listopada 2019 r.

I FSK 1357/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2765020 - wyrok z dnia 24 października 2019 r.

I SA/Bd 391/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2765019 - postanowienie z dnia 19 listopada 2019 r.

I OSK 2877/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2765018 - wyrok z dnia 12 listopada 2019 r.

I SA/Gd 1501/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2765016 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Sz 645/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2765012 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I SA/Kr 889/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2765015 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.