Court jurisprudences

IV SA/Po 78/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2788131 - postanowienie z dnia 14 lutego 2017 r.

I SA/Ke 684/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2788120 - postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r.

I SA/Sz 97/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2788078 - postanowienie z dnia 13 lutego 2017 r.

I SA/Op 27/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2788075 - wyrok z dnia 8 lutego 2017 r.