34349/18, Prawo do rzetelnego procesu, prawo do sądu. Brak egzekucji przez organy państwa prawomocnego nakazu sądowego w zakresie zabezpieczenia skarżącym mieszkania. Egzekucja nakazu sądu krajowego dopiero po wydaniu środków zabezpieczających przez Trybunał, M.K. I INNI v. FRANCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 grudnia 2022 r. 34349/18 Prawo do rzetelnego procesu, prawo do sądu. Brak egzekucji przez organy państwa prawomocnego nakazu sądowego w zakresie zabezpieczenia skarżącym mieszkania. Egzekucja nakazu sądu krajowego dopiero po wydaniu środków zabezpieczających przez Trybunał

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.