Court jurisprudences

II SA/Sz 645/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550096 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 677/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550097 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 742/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550098 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 811/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2565962 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 843/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550099 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 921/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550100 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 936/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2998235 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 970/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554803 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 971/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2998896 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 990/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550102 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1111/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737983 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1404/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998374 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1469/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2639533 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1480/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004131 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 166/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004607 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1963/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775049 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1993/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775033 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 2004/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775031 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 203/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775058 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 372/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737984 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 641/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775056 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 857/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993992 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 980/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632727 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wr 786/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2571210 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Gl 22/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2578619 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Gl 9/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2562312 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Ke 60/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2551529 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Lu 114/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554792 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Po 69/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2552548 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Sz 124/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550103 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Wa 441/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738017 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Wa 475/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737968 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Wa 86/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738001 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SO/Sz 24/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550101 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I Ns 32/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026792 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I Ns 511/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kutnie

LEX nr 2557346 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 1213/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583048 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 1334/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551533 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 1377/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551534 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 16/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601609 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 2344/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601681 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 2466/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551532 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 2590/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583047 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 3003/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2554799 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 3004/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559640 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 459/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2584901 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

I OZ 626/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559638 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OZ 627/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559639 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OZ 722/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551535 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OZ 803/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551536 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OZ 804/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559641 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OZ 820/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559642 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Gd 770/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2550093 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Gd 771/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2550087 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Gd 814/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2550075 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Kr 788/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610633 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Kr 803/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2610612 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Łd 1205/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548563 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Łd 259/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550091 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Łd 411/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550068 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Łd 528/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548567 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Łd 550/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548569 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Łd 581/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550076 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Ol 667/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2550073 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Op 250/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2548570 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Op 251/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2548571 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Op 258/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2550077 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Rz 520/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2550111 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Rz 521/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2550112 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Rz 527/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2550113 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Sz 553/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550086 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Sz 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550074 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wa 121/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2562314 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wa 1468/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2578620 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wa 2259/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2559102 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wa 551/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551527 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wr 1479/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2556321 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wr 449/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2556323 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wr 738/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562305 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wr 743/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2556322 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wr 748/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2552545 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SA/Wr 749/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2552546 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SAB/Wa 277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2556319 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I SAB/Wa 510/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2559637 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.