Orzeczenia sądów

I SA/Lu 247/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2811895 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2016 r.

I SA/Ke 192/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2804457 - postanowienie z dnia 7 grudnia 2017 r.

I SA/Kr 322/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2810878 - wyrok z dnia 28 kwietnia 2016 r.

I SA/Po 209/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2810874 - postanowienie z dnia 19 kwietnia 2016 r.

II SA/Ke 142/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2810851 - wyrok z dnia 21 kwietnia 2016 r.