Court jurisprudences

II SA/Po 631/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2797285 - postanowienie z dnia 20 lipca 2017 r.

III SO/Gd 8/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2797282 - postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r.

II SA/Ke 412/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2797270 - postanowienie z dnia 11 lipca 2017 r.

II SA/Kr 575/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2797251 - postanowienie z dnia 27 lipca 2017 r.