Court jurisprudences

II SAB/Wa 520/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779636 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 569/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737551 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 73/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737609 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wr 36/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2607444 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wr 37/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2607540 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SO/Gd 17/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557821 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SO/Sz 25/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2564155 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SO/Wa 30/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737667 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II W 105/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2739669 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I Ns 16/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2571499 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I Ns 224/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2572233 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I Ns 333/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Zambrowie

LEX nr 2605609 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I Ns 936/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2603506 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OSK 1002/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591410 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I OSK 1128/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591904 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OSK 1701/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601594 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I OSK 1843/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616892 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I OSK 2067/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2576895 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OSK 3068/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573554 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OSK 352/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573553 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OSK 954/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601768 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I OW 104/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779637 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OW 92/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573550 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OW 94/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601651 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OW 95/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616902 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 667/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573128 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 706/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570805 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 905/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779633 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 906/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774774 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 907/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573129 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 908/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573130 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 909/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774772 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 910/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573131 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 911/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573132 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I PK 177/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2561606 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I PK 227/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2561615 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I PK 229/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2561616 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I PK 39/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566517 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 473/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2576899 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 534/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577833 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 546/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2997142 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 547/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2997761 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 562/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2576900 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 563/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2579432 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 599/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577835 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 641/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2991520 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 642/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2579431 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 653/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582416 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 712/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2562820 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 713/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2559276 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 1593/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2559277 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 1703/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2579434 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 607/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2995531 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 688/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582415 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 750/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2564159 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 810/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2568217 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 1434/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557003 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 361/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3004557 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 362/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3003237 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 363/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2999079 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 364/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2995375 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 365/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3000995 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 566/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2574191 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 819/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557004 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 826/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557005 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 440/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607583 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.