Court jurisprudences

I GSK 1469/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149079 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

I GSK 1573/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3130336 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

I GSK 2004/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3130246 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1161/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166809 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1252/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166702 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1279/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166493 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1374/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149026 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1438/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149013 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1466/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149091 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1543/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146508 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1564/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3119207 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1604/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146498 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II GSK 1605/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146473 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

III KK 549/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3117760 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

III KO 102/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3103853 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

III Ns 255/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3129967 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

III SA/Gd 887/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3101149 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

III SA/Kr 785/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3105108 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

III SA/Kr 878/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3105017 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II K 515/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3159116 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II K 516/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Żorach

LEX nr 3122564 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II K 528/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Żorach

LEX nr 3122562 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II K 595/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3118294 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

New II K 982/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3183760 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II KK 367/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169187 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II OSK 2844/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173313 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II OZ 1133/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173216 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II OZ 1137/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173359 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 1016/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3166518 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II SA/Bd 612/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3112094 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II SA/Łd 787/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3121612 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

II SA/Ol 802/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3105068 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II SA/Op 213/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3105822 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II SA/Po 830/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179618 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II SA/Rz 1291/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108348 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II SAB/Wa 464/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3124101 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II SO/Łd 16/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3101145 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

II W 107/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3150595 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

I KK 52/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3103867 - wyrok z dnia 5 stycznia 2021 r.

I Ns 572/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Opocznie

LEX nr 3157854 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 235/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105506 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 620/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105056 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 698/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105536 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 715/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105144 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 716/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105505 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 717/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105532 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.

I SA/Bd 842/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3105541 - postanowienie z dnia 5 stycznia 2021 r.