Court jurisprudences

II SAB/Ol 98/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3096899 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Po 115/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179805 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Po 120/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179725 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Po 126/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179807 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Po 131/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179740 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 132/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105048 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 150/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105124 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 154/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097571 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 158/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3105006 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 166/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097417 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 169/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097339 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 561/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3149111 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SAB/Wr 51/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3101117 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II SO/Bd 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3107669 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II UK 313/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3103859 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

II W 941/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3163448 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I KZ 31/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169280 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 824/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3097678 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Ke 384/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3105026 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Ke 394/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3111613 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Ke 411/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3105141 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1002/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179817 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 165/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3146444 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 213/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179821 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 448/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3146577 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 451/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3146571 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 638/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3173655 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 640/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3173505 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 642/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3173447 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 644/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3173482 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 795/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3157170 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 812/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3157065 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 877/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3149101 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 894/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179742 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 961/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3161879 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 962/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3161980 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 993/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3124229 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 477/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3096898 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Ol 214/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3097528 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Ol 238/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3097438 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Ol 735/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3097439 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 277/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097306 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 280/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097486 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 281/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097610 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 294/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097564 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 318/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097350 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 369/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097544 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 371/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097382 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 373/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097675 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 374/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097392 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

I SA/Op 376/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3097615 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

IV C 2392/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3126811 - wyrok z dnia 29 grudnia 2020 r.

IV CO 297/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169333 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

IV CO 304/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106202 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.

IV CO 308/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169235 - postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r.