Court jurisprudences

I Ns 219/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

LEX nr 2691144 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I Ns 357/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2585098 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I Ns 371/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Bartoszycach

LEX nr 2586126 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I Ns 421/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Suwałkach

LEX nr 2606366 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I Ns 61/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

LEX nr 2592981 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I PK 221/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2573023 - zarządzenie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Bd 190/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573299 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Bd 191/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573300 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Bd 193/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573298 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Bd 571/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573287 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Bd 577/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573288 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Bd 578/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573289 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Bd 611/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573301 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Bd 645/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2604183 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Bd 771/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2572857 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Gd 406/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2571269 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Gd 711/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2590164 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Gd 713/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2999182 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Gd 727/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2580798 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Gd 757/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2589855 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Gd 820/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2585727 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Gd 897/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2571270 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Kr 1151/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2572860 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Kr 632/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2573303 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Kr 645/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2994440 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Kr 765/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2626015 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Kr 840/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2572858 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Kr 841/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2572859 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Łd 309/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2571272 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Łd 569/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2571273 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Op 159/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2579251 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Op 194/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2593258 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Op 233/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2993135 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Op 234/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3003531 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Op 248/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2584819 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Op 283/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2998892 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Op 287/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2583794 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Op 288/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2590660 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Op 295/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2586882 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Po 703/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2573772 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Rz 1030/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574388 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Rz 1031/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574389 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Rz 1034/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574390 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Rz 1035/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574391 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Rz 1038/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574392 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Rz 1039/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574393 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Rz 1040/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574394 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Rz 813/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574387 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Sz 673/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2572871 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Wa 111/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2576732 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Wa 1956/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579248 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Wr 1012/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2735924 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Wr 822/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2597884 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SA/Wr 864/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2735917 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

I SO/Kr 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607538 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IV Ca 433/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2588797 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV Ca 438/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2601381 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV Ca 478/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2588799 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV Ka 382/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2607615 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV Ka 521/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2607630 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV Ka 655/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2630578 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV SA/Wa 1437/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004811 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IV SA/Wa 249/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000748 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IV SA/Wa 273/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999454 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IV SA/Wa 2742/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992856 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IV SA/Wr 140/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2573310 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IV SA/Wr 451/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2573311 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IV SA/Wr 461/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577680 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IV SAB/Wr 178/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577679 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IV U 278/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2612731 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV U 417/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2578845 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV U 503/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2578841 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV U 595/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2584489 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IV U 74/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 2601412 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IX Ca 855/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2595429 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

IX Pz 30/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2575023 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

IX U 97/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2605382 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.

Ts 158/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/12 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

Ts 24/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/223 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

Ts 35/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/61 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

Ts 45/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/2 - postanowienie z dnia 31 października 2018 r.

V AGa 37/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2634972 - wyrok z dnia 31 października 2018 r.