Court jurisprudences

II K 667/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2607602 - wyrok z dnia 5 listopada 2018 r.

II K 787/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kartuzach

LEX nr 3007850 - wyrok z dnia 5 listopada 2018 r.

II K 933/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2713635 - wyrok z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Bk 178/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2576713 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Bk 505/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2576714 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gd 115/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2573720 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gd 650/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2573721 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gd 666/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2573236 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gd 99/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2573234 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gl 141/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573256 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gl 144/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573257 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gl 375/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573258 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gl 681/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573264 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gl 793/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573267 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gl 819/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573270 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gl 829/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573750 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gl 833/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573271 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Gl 883/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573272 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Ke 1070/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2582191 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Ke 430/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2582192 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1388/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576719 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Kr 252/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576720 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Kr 357/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576722 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Lu 100/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573237 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Lu 459/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573238 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Lu 536/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573239 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Lu 710/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573241 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Lu 839/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573252 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Ol 400/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2573253 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Ol 411/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2573254 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1019/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577664 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1143/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2573274 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1211/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577665 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1685/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574256 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Rz 949/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574257 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1081/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735537 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1082/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735522 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1674/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101219 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SA/Wr 497/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2643759 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 22/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576721 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SAB/Ol 54/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2573746 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 464/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991554 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

II W 207/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2582599 - wyrok z dnia 5 listopada 2018 r.

I Ns 202/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3040337 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I Ns 43/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3027743 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I OSK 1044/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629079 - wyrok z dnia 5 listopada 2018 r.

I OSK 80/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629102 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Bd 606/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573232 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Bd 670/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573722 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Bd 671/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573723 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Bd 687/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2574254 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Bd 690/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2587597 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Bd 707/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573233 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gd 134/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2573730 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gd 1545/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2576718 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gd 300/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2587595 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gd 458/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2997930 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gd 459/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2997748 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gd 720/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2573734 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gd 900/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2573726 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gd 901/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2607530 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gd 909/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2576715 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gl 1015/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573266 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gl 1026/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573268 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gl 1029/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573269 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gl 453/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2582193 - wyrok z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gl 553/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2584810 - wyrok z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gl 643/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573260 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gl 677/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573747 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gl 725/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573748 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Gl 726/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573749 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Lu 530/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573240 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Lu 708/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573242 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Lu 715/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573243 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.

I SA/Lu 731/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573244 - postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r.