Court jurisprudences

III SA/Łd 534/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3124141 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 680/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115067 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 817/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115146 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 818/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115439 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 819/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115231 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 828/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3146249 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 829/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3145808 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 835/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3146197 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Łd 836/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3145827 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wa 1980/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3121692 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wa 2705/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3112083 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 384/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112730 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 628/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112062 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 642/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112114 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 649/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112101 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 657/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112058 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 670/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112081 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 677/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112121 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 686/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112060 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 697/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112074 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 708/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112111 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 715/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112050 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SA/Wr 732/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3112112 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SAB/Gl 154/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3117526 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SAB/Gl 237/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107121 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III SO/Gl 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3107659 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III USK 2/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106195 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III USK 4/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114640 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III USK 6/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105998 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

III USKP 1/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3106196 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III USKP 17/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3106208 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III USKP 18/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3106171 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III USKP 19/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3106211 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III USKP 2/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3106168 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

III UZ 36/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3114660 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II K 101/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3114788 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

II K 430/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie

LEX nr 3159127 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

II K 437/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3121293 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

II KK 264/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3181463 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II KK 340/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106182 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II KK 378/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3112889 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II KK 392/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106167 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II KO 55/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106011 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II KS 20/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148254 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II OSK 1346/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149102 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II OSK 2018/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149099 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

II OSK 2261/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3148996 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.

II OSK 2550/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149040 - wyrok z dnia 14 stycznia 2021 r.

II OSK 3381/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3146079 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2021 r.