Court jurisprudences

III SA/Wa 340/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735398 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

III SA/Wa 4270/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997817 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

III SA/Wa 905/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735444 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

III SA/Wa 906/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735345 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

III SA/Wa 908/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735335 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

III SA/Wr 304/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2579904 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

III SAB/Łd 39/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2579069 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

III SAB/Łd 40/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2579070 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

III U 161/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2589636 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II K 1047/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku

LEX nr 2763846 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II K 140/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 2974649 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II K 278/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu

LEX nr 2609308 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II K 679/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2610043 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II K 71/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2593569 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II K 814/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2607598 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II K 815/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2607595 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II Ka 766/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2582604 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II Ka 836/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2586125 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II OSK 1730/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582827 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II OSK 493/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582826 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II OZ 1231/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582828 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II OZ 1232/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582829 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II OZ 1233/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582830 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II OZ 1234/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582831 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II OZ 1235/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582832 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II OZ 1236/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582833 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II OZ 1237/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582834 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II OZ 1238/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582835 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Bk 708/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2579902 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Bk 719/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2579903 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 19/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3006552 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 555/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2602006 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 658/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601952 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 659/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2587512 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 676/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600460 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 688/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600682 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 693/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2600635 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 707/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2590052 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 709/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2591673 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Gl 803/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2579078 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Ke 557/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2582047 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Ke 577/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2582052 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1055/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2580674 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1071/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2603984 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1077/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2580675 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1082/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2593135 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1116/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2587857 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1126/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2997911 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1132/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2591805 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1146/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604907 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1147/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2598782 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1152/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2598749 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 1218/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2639223 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 397/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2580673 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 408/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2582056 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 833/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2588042 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Kr 961/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2582057 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Lu 324/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2580672 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Łd 601/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3003154 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Łd 645/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2589118 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Łd 651/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2587516 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Łd 653/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2589806 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Łd 664/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2589178 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Łd 715/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2587517 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Łd 717/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2590178 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Łd 731/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2586805 - wyrok z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Op 334/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2578661 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Op 475/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2578662 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Po 384/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582053 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Po 673/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582054 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Po 719/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582043 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Po 856/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582055 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Po 879/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582050 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Po 970/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582044 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1091/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580688 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1093/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580689 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1120/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580691 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1146/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582836 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1197/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580702 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Rz 458/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582049 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Rz 733/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2579082 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.

II SA/Sz 401/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2579077 - postanowienie z dnia 16 listopada 2018 r.