Court jurisprudences

II SA/Op 311/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2603854 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Op 376/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2603867 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Op 377/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2591839 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Op 417/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2591473 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Op 421/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2591256 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Op 463/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2604985 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Op 496/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3001431 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 1083/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582815 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 135/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2590536 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 162/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582814 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 173/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2590521 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 499/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2590632 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 866/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582813 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 892/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582819 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 922/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2590686 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 928/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2590558 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Po 935/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2590724 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1020/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2608851 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1047/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589187 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 1066/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2619661 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 363/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580643 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 58/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580642 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 810/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2619710 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 824/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580644 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 856/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591229 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 881/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2993123 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 962/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2988829 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 974/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3006197 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 986/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2998777 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Rz 987/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2597464 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Sz 1160/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2582020 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Sz 788/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2599761 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Sz 888/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2602448 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Sz 934/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2602330 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Sz 993/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2996212 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1069/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2619701 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1559/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632400 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 160/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2619665 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 1799/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735408 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 359/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757862 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 391/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003413 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 451/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757895 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 489/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991494 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 728/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757847 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 777/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653854 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 788/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2653859 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wa 932/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757894 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wr 244/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2604937 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wr 798/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2588996 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SA/Wr 85/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2735433 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Bd 80/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2606899 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Gd 78/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2591188 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Gd 80/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2584398 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 160/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2582810 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 188/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2582811 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Kr 192/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2582812 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 120/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2989417 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Lu 148/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619737 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 102/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2990708 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 136/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2580629 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 137/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2580630 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 138/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2580631 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 139/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2580632 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 140/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2580633 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 141/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2580634 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 142/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582011 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 143/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582012 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 144/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582013 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 145/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582014 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 146/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582015 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 147/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582016 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 148/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582017 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Łd 149/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582018 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Ol 87/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2580613 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Po 112/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2590737 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Rz 119/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2580645 - postanowienie z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 339/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757876 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.

II SAB/Wa 348/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2602049 - wyrok z dnia 20 listopada 2018 r.