Court jurisprudences

II SA/Kr 656/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2599740 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Lu 678/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2597833 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Lu 796/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2597427 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Lu 856/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2597418 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Lu 897/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2614752 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Lu 991/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2631624 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Łd 814/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2611582 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Łd 838/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2621346 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Łd 920/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2998838 - wyrok z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Op 200/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2597267 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Op 380/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2597837 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Op 478/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2597929 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Op 490/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2598725 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Rz 632/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2597361 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Sz 1214/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2595525 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Sz 358/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2598989 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Sz 786/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2595729 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.

II SA/Wa 1699/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2622781 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2018 r.