Court jurisprudences

I SA/Gl 931/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2622877 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Gl 950/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3134878 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 202/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2627724 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 203/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3135778 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 204/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3135218 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 437/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3131688 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Ke 481/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2627614 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1111/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2717347 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1190/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2646316 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1191/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616339 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1230/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3136013 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1237/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2670494 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1238/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2974909 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1255/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2705525 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1256/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2705653 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1285/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3132194 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 1287/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3132774 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 764/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2631675 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Kr 831/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2631564 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 19/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2615329 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 241/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2613046 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Lu 917/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2612949 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 585/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2622872 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 719/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2627281 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 721/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2634474 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Ol 722/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2630848 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Op 220/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2772314 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Po 478/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3131578 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Po 631/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3135675 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Po 873/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2618345 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Po 895/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2630990 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1058/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3132028 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1070/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610234 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1071/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610189 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1072/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610215 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1073/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2611571 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1074/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2611721 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1098/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2611586 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1099/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610961 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1102/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2611539 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1103/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610984 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1104/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610919 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 1137/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2610181 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 833/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2621200 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

I SA/Rz 960/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2624625 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.