Court jurisprudences

II SA/Gd 128/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2639418 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Kr 6/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2641502 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Lu 133/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2649496 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Lu 28/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3131710 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Lu 29/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3133550 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Lu 30/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2732660 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Lu 836/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2639748 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Lu 88/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2641495 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Lu 924/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3131023 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Łd 1162/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2641181 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Łd 170/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2638283 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.

II SA/Łd 171/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2638130 - postanowienie z dnia 27 marca 2019 r.