Court jurisprudences

I OSK 750/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676657 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 751/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676610 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 754/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2685224 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OSK 755/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2685244 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I OZ 315/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644248 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I PK 67/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2645204 - zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Bk 70/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2641410 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Ke 112/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3135091 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 27/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2716004 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 838/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2701077 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 839/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2701044 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 928/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2707443 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 943/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2714314 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Op 23/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3135214 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Op 27/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3134786 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Op 30/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3136114 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Op 61/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2645618 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 282/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2732841 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 314/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2650846 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 47/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018954 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SAB/Rz 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2642910 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SAB/Rz 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2643029 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SAB/Wa 45/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865733 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

I SO/Wa 29/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013014 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV Ca 406/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2673289 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV CSK 407/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2645233 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV CSK 409/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2645271 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV CSK 410/18, Odwołanie darowizny. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2645284 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV CSK 412/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2645141 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV CSK 442/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642429 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV P 243/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2668567 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 2834/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031956 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 559/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059998 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 560/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059992 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IV SO/Wa 58/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031920 - postanowienie z dnia 5 kwietnia 2019 r.

IX U 20/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2667736 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.

VI GC 405/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2669543 - wyrok z dnia 5 kwietnia 2019 r.