Court jurisprudences

II SA/Bd 235/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3135276 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 74/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2665639 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 1122/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2644940 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 1123/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2645047 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 160/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2644851 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 21/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2653166 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 7/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2657179 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2645011 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 66/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645636 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 99/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2702551 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 251/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2651322 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 291/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2643087 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 293/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2642967 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 294/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2643085 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Sz 285/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2643057 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Sz 758/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2644951 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Wa 1247/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136862 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

II SA/Wa 1869/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770548 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.