Court jurisprudences

I SA/Kr 54/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2695423 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 97/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2770556 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 35/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3131564 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Rz 44/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3134757 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Sz 351/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2641441 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 1889/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2732776 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 310/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2644190 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 46/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770578 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 135/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649829 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 136/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649794 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 137/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649752 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 138/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649760 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 139/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649796 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 140/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649808 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 141/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649845 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 142/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649791 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 143/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649756 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 144/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649765 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 145/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649805 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 146/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649815 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 340/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2642136 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 82/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649750 - zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

I UK 90/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2649830 - zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV Ka 187/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2673209 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV P 120/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2978878 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV P 658/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2679708 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV RC 386/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3128004 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Gl 969/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2650365 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 112/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2682731 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 165/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2692996 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 181/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2693002 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 292/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645514 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 939/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2695317 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 2526/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2732825 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wr 2/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2642266 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wr 56/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2642366 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SAB/Gl 28/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2641426 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SAB/Wa 142/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038839 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV SPP/Po 25/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645410 - postanowienie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV U 1534/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2675341 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.

IV U 1544/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2731023 - wyrok z dnia 2 kwietnia 2019 r.