Court jurisprudences

II SA/Kr 65/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3134668 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Kr 68/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2664664 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 137/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3132920 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2647360 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 52/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2703969 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Lu 981/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2665559 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Łd 19/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2646029 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Ol 689/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2645419 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 21/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3136435 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 38/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3133381 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 70/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3134638 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Op 75/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3136519 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 169/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2673899 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 270/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3038820 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Rz 332/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3038810 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Sz 267/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2647484 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Wa 50/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770500 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 174/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3136296 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 218/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3136616 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SA/Wr 902/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2664607 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SAB/Gd 20/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2647337 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SAB/Ke 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3136738 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SAB/Ke 15/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3134113 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SAB/Ke 16/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2649543 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SAB/Ke 17/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2649606 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SAB/Kr 46/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3131059 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SAB/Kr 55/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3134491 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II SAB/Wa 634/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734052 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II W 304/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2682567 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

II W 515/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2682570 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I NO 14/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2648635 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I NO 16/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648724 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I NO 18/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648572 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I NO 27/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648576 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I Ns 312/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2668427 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.