Court jurisprudences

V SA/Wa 314/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3131526 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 315/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2682117 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 3178/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3131135 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 3179/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3131531 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 441/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133127 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 875/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3112005 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V SA/Wa 967/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133151 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V SAB/Wa 49/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3137658 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V SO/Wa 53/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3134165 - postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V U 1/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2679684 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

V W 5335/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2679775 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

X C 204/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 2704511 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XI GC 1855/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2732336 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XI GC 459/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2732368 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XII C 1440/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2724502 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XII C 1746/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2679538 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1609/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2665979 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1628/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2665947 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XIII Ga 1629/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666258 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XVI C 4196/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2679905 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XVII AmE 121/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2696131 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XVII AmE 138/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2679911 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XVII AmE 144/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2696134 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XVII AmE 87/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2679915 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XX GC 55/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2679913 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XXVII Ca 228/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2686538 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

XXVII Ca 2403/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2691791 - wyrok z dnia 10 kwietnia 2019 r.

11236/09, ALTAY v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

878/13, A.V. v. SŁOWENIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I ACa 548/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2773674 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I ACz 95/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2972968 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I AGa 128/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3052824 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 126/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Białogardzie

LEX nr 3039889 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 1325/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2667686 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 158/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2742697 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 1887/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2747616 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 211/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2681938 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 233/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2667703 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 593/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2679907 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 6/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3128208 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 613/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2668368 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 673/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku

LEX nr 2972987 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 911/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2668380 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 912/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3052912 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 943/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2747620 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 947/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2668374 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I C 979/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3128216 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I Ca 321/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 2691752 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I Ca 79/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2667218 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I Ca 85/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2667215 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I FNP 4/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2732788 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I FNP 6/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2675664 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I FSK 751/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2678711 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I FSK 779/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705279 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I FSK 794/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676886 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I FSK 801/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2675708 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I FSK 820/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677242 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I FSK 827/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066133 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 17/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687227 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 304/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2673755 - wyrok z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 311/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643010 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 312/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2644111 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 313/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643078 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.

I GSK 314/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2643060 - postanowienie z dnia 9 kwietnia 2019 r.