Court jurisprudences

I OSK 1615/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3131706 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1648/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705704 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1654/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2677262 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1655/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2679179 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1696/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2688110 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1710/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687922 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1735/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2687905 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1749/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705650 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1868/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714318 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1869/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714306 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 1893/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2671394 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 2046/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2679225 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 2454/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676673 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 2602/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2675778 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 381/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2688685 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 4076/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2657711 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 4100/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3131492 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 4137/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2676551 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 427/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2671435 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 483/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2705543 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OSK 596/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2671381 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OZ 321/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2651796 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OZ 322/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2652055 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OZ 323/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2652017 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I OZ 325/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2652082 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I PK 34/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647580 - zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I PK 64/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648621 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Gd 697/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2664943 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 10/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2707426 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 11/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2718398 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 981/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3134793 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 989/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3137458 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Lu 992/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3137262 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 122/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652649 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 152/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2645609 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 153/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2645743 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 154/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2645627 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 155/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652664 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 156/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652619 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 157/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652635 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2652674 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 188/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018876 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 218/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019066 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 219/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018956 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 64/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018928 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

I SO/Wa 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2698625 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV C 120/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2733031 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV K 276/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 2750945 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV Ka 214/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2669843 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV Ka 241/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2673203 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV Ka 243/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2669824 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 2968/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3136700 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wa 96/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031934 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SAB/Wa 47/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038830 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SAB/Wa 8/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3133536 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV SO/Gl 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2644293 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

IV U 1371/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2679716 - wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r.

V CO 52/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648628 - postanowienie z dnia 12 kwietnia 2019 r.