Court jurisprudences

I C 717/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2705932 - wyrok z dnia 2 maja 2019 r.

I C 787/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3128217 - wyrok z dnia 2 maja 2019 r.

II Ca 41/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2670400 - postanowienie z dnia 2 maja 2019 r.

III S 6/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2668725 - postanowienie z dnia 2 maja 2019 r.

I SA/Op 46/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2651297 - postanowienie z dnia 2 maja 2019 r.

17021/12, CARPEN v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

18679/10, BAYIR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

25604/08, DURMUŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

31226/09, AYKAÇ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

32460/13, ATSIZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

38358/11, GENÇ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

39393/08, YUSUF v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

41963/10, ORUÇ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

44247/12, ÇELİK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

44728/09, BAZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

45629/09, KAYA v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

48310/16, KABLIS v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

49005/09, YALÇIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

53448/09, DOKSAL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

57256/10, KESKİN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

57985/10, İNCİ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

58038/11, SÜSEM v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

60416/14, YAACOUB v. CYPR - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

61116/11, ATEŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

62992/11, DENİZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

66125/09, BULUT v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

68045/11, GÖNCE v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

6866/17, DOĞAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

78792/11, OKUYUCU v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

8054/10, ALINAK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 1039/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2696436 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.

I C 1041/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2696440 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r.