Court jurisprudences

I SA/Łd 608/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115101 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

I SA/Łd 609/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115465 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

I SA/Op 505/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3115946 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

I SO/Bd 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3115925 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

I SO/Bd 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3115923 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

I USK 275/21 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119745 - zarządzenie z dnia 2 lutego 2021 r.

I USK 281/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150286 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

IV Ka 647/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3160681 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

IV KK 127/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3168988 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

IV KK 520/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3150229 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

IV P 152/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3160089 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

IV U 536/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3126639 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

IX GC 731/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3183803 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

New Ts 104/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/103 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

Ts 97/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/74 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

V CO 12/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3115744 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

VIII U 287/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3163523 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

VIII U 3019/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3150109 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

VIII U 3488/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3130007 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

V KK 510/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3123858 - postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r.

XI GC 854/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3126729 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

XII C 1860/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3118862 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

XIII Ga 1455/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3126664 - wyrok z dnia 2 lutego 2021 r.

I ACa 719/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 3121277 - wyrok z dnia 1 lutego 2021 r.

I C 1482/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3169739 - wyrok z dnia 1 lutego 2021 r.

I C 255/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3120850 - wyrok z dnia 1 lutego 2021 r.

II C 2047/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3174752 - wyrok z dnia 1 lutego 2021 r.

II C 2048/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3174765 - wyrok z dnia 1 lutego 2021 r.

II C 299/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3174753 - wyrok z dnia 1 lutego 2021 r.

III SA/Gd 7/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3115373 - postanowienie z dnia 1 lutego 2021 r.

III SA/Gd 8/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3115298 - postanowienie z dnia 1 lutego 2021 r.

III SA/Łd 74/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115446 - postanowienie z dnia 1 lutego 2021 r.

III SA/Łd 79/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3115181 - postanowienie z dnia 1 lutego 2021 r.

III W 53/21 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3147943 - postanowienie z dnia 1 lutego 2021 r.

III W 57/21 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3147942 - postanowienie z dnia 1 lutego 2021 r.