Court jurisprudences

I SA/Gd 1017/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2681572 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 574/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680008 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 575/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680054 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 576/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680126 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 577/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680212 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 632/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680178 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 771/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680053 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 774/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680088 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 775/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680035 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 776/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680174 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 777/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680100 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 778/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680193 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 817/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2683933 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 871/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680069 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 872/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680224 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 873/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680018 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gd 874/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2680143 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 296/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2678700 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 307/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2678878 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 311/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2678829 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 490/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2678871 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 569/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2678836 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 570/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2678723 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Gl 94/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2688671 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 1188/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2679194 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Rz 1217/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2679252 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wa 1018/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019250 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wa 490/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065982 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wa 71/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073803 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wa 739/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079632 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wr 1131/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3013407 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wr 16/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3136891 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wr 280/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2783776 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wr 281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2783788 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wr 383/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2975214 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wr 459/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3023394 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SA/Wr 95/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2740072 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SAB/Wa 108/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2699598 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SAB/Wa 130/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073746 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SAB/Wa 99/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2699621 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SO/Bd 10/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2680199 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

I SO/Bd 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2680107 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV CSK 668/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2688932 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV Ka 390/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2706638 - wyrok z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV P 11/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 3036675 - wyrok z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SA/Gl 1029/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2679094 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SA/Wa 1122/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975149 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SA/Wa 256/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013318 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SA/Wa 2833/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2725914 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SA/Wa 3169/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2725984 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SA/Wa 66/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031875 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SA/Wa 877/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013406 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SA/Wa 878/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019212 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SA/Wa 879/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013289 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV SAB/Wa 137/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013300 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV U 181/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2705113 - wyrok z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV U 195/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 2742008 - wyrok z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV U 29/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2700158 - wyrok z dnia 10 czerwca 2019 r.

IV U 809/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2705120 - wyrok z dnia 10 czerwca 2019 r.

IX C 96/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3103612 - wyrok z dnia 10 czerwca 2019 r.

IX U 131/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2700168 - wyrok z dnia 10 czerwca 2019 r.

Ts 172/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/168 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

V CSK 45/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2680256 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

V CSK 46/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2680323 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

V CSK 47/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2680328 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

V CSK 48/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2680289 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.

V CSK 50/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2680317 - postanowienie z dnia 10 czerwca 2019 r.